Kenan Zafer: ‘Ar-Ge Merkezi Olmayı Hedefliyoruz’

1.11.2023 Elektrik Dünyası Dergisi, Röportaj, İnotel, Kenan Zafer, Kenan Zafer: ‘Ar-Ge Merkezi Olmayı Hedefliyoruz’

10 yıl önce kurulan ve 80 kişiden oluşan genç kadrosu ile enerji sektörü için ürünler geliştiren ve konusunda sektörünün en başarılı firmalarından birisi olmayı başaran İnotel’in Satış Müdürü Elektrik-Elektronik Mühendisi Kenan Zafer ile üretimlerini ve enerji sektörü için geliştirdikleri ürünleri konuştuk.

Sayın Kenan Zafer öncelikle firmanızı tanıyabilir miyiz? Firmanız ticari faaliyetlerine ne zaman başladı?

Firmamız yaklaşık 10 yıl önce faaliyetlerine başladı. Firmamızın faaliyet alanı ağırlıklı olarak enerji sektörüdür. Enerji sektöründe elektrik dağıtım ve üretim sektörleri ağırlıklı olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimiz içerisinde de elektrik üretim ve dağıtım tesislerinde için ölçüm, koruma, analiz ve haberleşme cihazları geliştirmek yer almaktadır. Ticarileşen ürünlerimizi de iç pazarda bayilerimiz vasıtasıyla satıyoruz. Dış pazarda da temsilciliklerimiz ve partnerlerimiz üzerinden ilerliyoruz.

Firmanızın ürün yelpazesindeki ürünlerden bahseder misiniz?

Ürettiğimiz ürünler arasında enerji kesinti takip sistemleri, elektrik koruma röleleri, akü redresör grupları gibi elektrik üretim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan ürünler bulunmaktadır. Bunun haricinde de enerji ölçümü ve takibinde de enerji analizörü başta olmak üzere dünyadaki muadillerinden ayrışan ve fikri sınai haklar yoluyla koruma altına alınan ürünlerimiz var ve bu ürünlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Ürünlerinizin kalitesinden, özelliklerinden bahsedebilir misiniz?

Biz ürünlerimizi esasen içerisinde bulunduğumuz enerji sektöründeki tespit ettiğimiz ihtiyaçlara göre belirliyoruz. Enerji sektöründeki 10 yıllık deneyimin verdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile bu ihtiyaçları kimi zaman kendimiz tespit ediyoruz, kimi zamanda networkümüzdeki firmalardan ya da kişilerden bu ihtiyaçlar bize geliyor. Dolayısıyla biz ürünlerimizi aslında standart ürünler olarak değil oluşan ihtiyaçlara cevap veren spesifik ürünler olarak geliştiriyoruz. Kısacası standart alışılagelmiş ürünler değil ihtiyaçlara cevap veren özel ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede gerek lokal gerekse global üreticilerden ayrışıyoruz. Bunun haricinde ürünlerimizin kalitesini temin etmek adına İSO 9001 başta olmak üzere İSO standartlarına uygun imalat yapıyoruz. Bunun ötesinde de global standartlar çerçevesinde ürünlerimizin yurtiçinde ve yurtdışında tip testlerini gerçekleştiriyoruz. İmalatlarımızda da bu tip testlerle paralel olarak rutin testler yaparak ürünlerimizi imal ediyoruz.

Ürettiğiniz ürünlerin benzerlerinden farklı yanları nelerdir?

Öncelikle şu anda tanınan ürünlerimizden birisi, güneş santrallerinde yaygın olarak kullanılan şebeke izleme rölelerimiz. Şebeke izleme röleleri, global üreticiler tarafından hali hazırda üretiliyor ancak bizim ürünümüzün piyasadaki benzerlerinden ayrışma sebebi pazardaki ihtiyaçları takip ederek bu ihtiyaçları çözümleyecek ürünler üretiyor olmamız. Dolayısıyla bugün kullanıcı bir global üreticinin ürettiği ürünleri kullandığı takdirde bazı ihtiyaçlarına çözüm bulamıyor bu sebeple kendisi alternatif çözümler üretmek durumunda kalıyor. Gerek mühendislik olarak gerek bir güneş santrali yatırımcısı olarak ihtiyaçları düşündüğümüzde biz cihazlarımızda teknolojideki son gelişmelere uygun cihazlar yapıyoruz. Örneğin röleden yola çıkarsak bizim ürettiğimiz röle dokunmatik renkli ekrana sahiptir ve bütün programlama işlemlerini bu dokunmatik ekrandaki menülerden yapabilirsiniz. Bunun dışında bizim ürünlerimizde haberleşme her ürün versiyonunda mevcuttur. Haberleşmeli bir ürün almak için ekstra bir ücret ödemek durumunda kalmazsınız. Biz öncelikle çağın gereklilikleri, çağın teknolojik seviyesi ne ise ürünlerimizde bunları uyguluyoruz. Bunun haricinde ise bu rölelerin, cihazların kullanımındaki eksikliklere bakıyoruz ve kullanıcı hikayelerine mutlaka kulak veriyoruz. Nelerin ekstra olması gerekiyor, olmayan özellikleri nelerdir, iç pazardaki son kullanıcılar veya bu ürünü imalatta kullanan firmalar nasıl tamamlıyorlar diye bakıyoruz. Biz bu eksiklikleri tamamlamak için kendi elektronik kabiliyetlerimizi kullanarak global üreticilerin ürünlerine ek fonksiyonlar ekliyoruz. Bu sayede ürün ihtiyaca cevap veren bir ürün halini alarak global üreticilerden ayrışıyor. 

Redresörlerden bahsetmek gerekirse redresör dünyası da geleneksel bir düzende süregelmiş, kendisini yenileyememiş bir ürün grubu olarak nitelendirilebilir. Redresör tasarımlarının ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğunu fark ettik ve redresör kullanıcılarının da birtakım şikayetlerinin olduğunu gördük. Dolayısıyla bizi redresör imalatçısı olmaya iten pazardaki bu boşluktu. Biz güç elektriği alanındaki kabiliyetlerimizi kullanarak redresör tasarımımızı birkaç adım ileriye götürdük. İlk amacımız kullanıcılarımızın geleneksel redresörlerde yaşadığı besleme problemleri, arızalar, yanmalar gibi problemleri yaşamayacağı bir güç elektroniği tasarımı yapmaktı ve bunu gerçekleştirdiğimizde kullanıcılarımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Öte taraftan redresörler hala kristal ekranlı, butonlu ve programlaması kullanması çok zor olan, haberleşme kabiliyetlerine sahip olmayan cihazlardı. Biz yaptığımız değişikliklerle kullanıcı dostu bir arayüz, dokunmatik renkli bir ekran ve haberleşmenin standart olduğu redresörler üretmeye başladık. Bu sayede de haberleşmenin ön plana çıktığı enerji sektöründe bugün bir koruma rölesiyle, redresörle haberleşmek bir ek özellik değil standart bir özellik haline gelmeye başlıyor. Bizim cihazlarımızı bir cep telefonu gibi dokunmatik ekranından, menülerden programlayabilir ve bu menülerden her şeyi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Uzaktan birçok şeye müdahale edip bazı değişiklikleri yapmanız gerektiğinde bunu gerçekleştirmek uzaktan mümkün olduğu için sahaya gitmek durumunda kalmıyorsunuz veya sahaya gitmeniz gerekiyorsa bile sahada en azından ne olup bittiğini anlayarak gidiyorsunuz ve sahada bunu tek ziyarette hallediyorsunuz.

Üretim tesisinizden bahseder misiniz?

Biz Ankara Ostim’de 3500 metrekare kapalı alanda imalat ve Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bir firmayız. Yakın zamanda Sanayi Bakanlığı Ar-Ge merkezi başvurusunda bulunduk. Süreç tamamlandığında Ar-Ge merkezi haline geleceğiz. Dolayısıyla bu çatı altında yaptığımız çalışmalar için ciddi bir Ar-Ge ekibine sahibiz ve Ar-Ge ekibimiz uzun yıllardır beraber çalıştığımız bilgili ve tecrübeli bir kadro. Uzun yıllardır beraber çalışmanın ve beraber sektörde olmanın avantajını da kullanıyoruz. Genç bir kadromuz var. Dinamik şekilde projeler geliştiriyoruz. Yaş ortalamamızın 30 yaşın altında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 80 kişilik dinamik bir ekiple hem Ar-Ge hem de üretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.

Şartnameler ve belgelerle ilgili bütün eksiklerinizi tamamladınız mı?

Standardizasyon noktasında da aslında ekip olarak bilgi birikimine sahibiz. Biz burada öncelikle ürünlerimizin sahip olması gereken global standartlara uygun tip testlerini gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin TEDAŞ, TEİAŞ, kapsamında başarılı olması gereken tip testlerini de Türkiye’deki laboratuvarlarda, Türkiye’deki laboratuvarlarda yeterlilik yoksa da yurtdışındaki laboratuvarlarında gerçekleştiriyoruz. Buradaki önemli detaylardan biri, biz sadece tip testleri alıp imalat yapan bir firma değiliz; tip testlerin devamında bir de rutin testler var. Tip testleri başarıyla geçtikten sonra imalat aşamasında ise her ürüne rutin testleri uygulamak gerekiyor biz o noktada çok hassasız dolayısıyla rutin testleri de standardın dikte ettiği şekilde imalat sonrası her ürüne hassasiyet ile uyguluyoruz. 

Satışını yaptığınız ürünlerle ilgili teknik sorunlar yaşandığında nasıl geri dönüş sağlıyorsunuz?

Ürünlerde oluşabilecek teknik sorunlar konusunda çok şeffafız. Ürünlerimizin oldukça düşük mertebede olmakla beraber teknik hata oranı her ürün de olduğu gibi var ancak bizim stratejimiz her zaman maksimum müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetini temin etmek adına bizim her zaman ulaşılabilen bir teknik servis destek hattımız var. Müşteriler teknik servis destek hattımızdan ürünlerimizle ilgili her konuda bizi arayabilir ve destek alabilir. 

Kullanılan bir üründe herhangi bir sebeple problem olduğunda nasıl bir prosedür izliyorsunuz?

Bizim ürünlerimizle ilgili problem yaşayan bir kullanıcı öncelikle teknik servisimizi arar. Problem kullanıcı kaynaklı ya da ürün kaynaklı olabilir. Bütün olası testleri telefon yoluyla yaptıktan sonra eğer kullanıcı tarafından bir problem olduğunu tespit edersek kullanıcının bunu uzaktan çözebilmesi için destek veririz. Bizim ürünlerimiz çalışmamasına tahammül edilebilecek ürünler değiller. Ürünlerimizin kullanıldığı alan bir elektrik tüketim tesisi ya da bir üretim tesisi olduğu için emre amadeliğin çok yüksek olması gereken ürünler üretiyoruz. Biz çok hızlı ürün değişimi gerçekleştirebilen bir firmayız. Ayrıca sürekli mobil olan ve bütün alet teçhizatına sahip teknik ekiplerimiz var. Her an ülkemizin en az beş bölgesinde mobil halde olan tam donanımlı teknik ekiplerimizin bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Teknik ekibimizle de anında müdahale ederek gerek ürün kaynaklı gerek kullanıcı kaynaklı sorunları kaynağın ne olduğuna bakmaksızın çok hızlı bir şekilde çözümleriz. Kullanıcı kaynaklı sorunların çözülebilmesi adına kullanıcılarla olan iletişimimizi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Son kullanıcılarımıza eğitimler düzenleyerek kullanıcıları ürünlerimizle ilgili bilgilendiriyor ve teknik servisimize yapılacak geri dönüşleri azaltıyoruz. Bizim geri dönüşlerimizin çoğu kullanıcı kaynaklı veya ürünün kullanım metotları ile alakalı şeyler oluyor, bu noktada da kullanıcı eğitimleri ile bu dönüşleri azaltıyoruz.

Firmanızla ilgili kısa ve orta vadede hedeflediğiniz yer neresi?

Kısa vadede bizim hedeflediğimiz yer iç pazardaki önemli elektronik imalatçılardan birisi olmak. Global rakipleri olan ve global rakiplerine teknik üstünlükleri ile Türkiye’de öne geçen bir üretici olmak. Orta vadedeki hedefimiz ise esasen global ürünlerle, global üreticilerle özellikle enerji piyasasında rekabet eden -özellikle batı pazarlarında- bir üretici olmak. Bunun özelinde ise teknik faaliyetleri ve fonksiyonelliği ön planda olan niş ürünleriyle rekabet eden bir firma olmak. Biz burada esasen global üreticileri hedef alıyoruz fakat global üreticilerin sahip olmadığı dinamikliğe ve esnekliği sahip olduğumuz için de daha hızlı hareket ederek ve öne çıkarak fark yaratmayı planlıyoruz.

İçinde bulunduğunuz sektörün dünya pazarında nerede olduğundan bahseder misiniz?

Bizim içinde bulunduğumuz sektör aslında enerji piyasası ama baktığımızda elektrik üretim ve dağıtım piyasası da diyebiliriz. Elektrik üretim ve dağıtım farklı sınavlardan geçiyorlar ve bir değişim süreci içindeler çünkü artık elektrik üretiminin büyük santrallerden çıkıp dağıtık sistemlere, güneş santrallerine döndüğünü görüyoruz. Bu üretim sistemlerinin dağıtık olması birçok şeyi değiştiriyor. Elektrik üretim anlayışı ve bu elektriğin dağıtımı çok farklı dağıtık bir yapıya kavuşuyor. Elektrikli araçların artmasıyla beraber şebekemizdeki elektrik yükü ve kullanıcıların tüketim trendleri de değişiyor. Burada ciddi bir değişim gözlemliyoruz. Bu değişim gerek alt yapı gerekse üst yapı olarak yatırım gerektiriyor ama yatırımın ötesinde de dijitalleşen dünyada bu faaliyetlerin kontrolü noktasında elektronik cihazlar ortaya çıkıyor. Biz sektörün bizim tarafımızda ilerleyişini ve konumumuzu çok pozitif görüyoruz. Değişen ihtiyaçlara global üreticilerle aynı kulvarda cevap vermeye çalışıyor ve onlardan çok daha dinamik, hızlı gitmeyi başarıyoruz.

Kalite politikanız hakkında kısa bir cümle alabilir miyiz?

Biz kalite politikamız çerçevesinde ürünlerimizin imalatında ve imalat sonrasında sahadaki performansını çok iyi izleyen bir firmayız. Müşterilerimizin izin vermesi halinde ürünlerimizi uzaktan izlemeye devam ediyoruz çünkü sahadan alınan bilgi bizim için çok kıymetli. Ürünlerimizi izlemek bizim ileride yapacağımız geliştirmeler için çok önemli. Biz müşteri memnuniyeti odaklı bir firmayız ve ürünlerimizin kalitesini temin etmek adına da her ürünümüzün her türlü dönüşünü kayıt altına alırız. Ürünlerimizin bağımsız bir şekilde hata arıza oranlarını veya kullanıcı kaynaklı problemleri bulur, irdeler ve bunları eğitim notu haline getiririz. Bu eğitim notlarını da kullanıcılarımızla paylaşarak kullanıcı tarafında yaşanan aksaklıkları minimize ederiz.