Ekonomist ve Finansçı Farklı Şeyler

Ekonomist ve finansçı, her ikisi de ekonomik konularla ilgilenen profesyonellerdir, ancak görev ve uzmanlık alanları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu makalede, ekonomist ve finansçı arasındaki temel ...

Asgari Ücret Artışlarının Ekonomiye Etkisi

Asgari ücret, bir ülkedeki en düşük ücret seviyesini belirleyen ve genellikle çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir dayanak noktası olarak kabul edilir. Asga ...

KOBİ ve Türkiye'de Yaşanılan Zorluklar Üzerine Bir Değerlendirme

Genel olarak 250 kişiden az çalışana sahip ve yıllık mali bilançosu 250 Milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ denir.Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler), ekonom ...

Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlu Olsun!

Ülkemizin çağdaş ve aydınlık yarınları için bizlere Cumhuriyeti armağan eden Ata'mızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.  ...

ChatGPT’ye Sorduk

Günümüzün en popüler konularından biri yapay zeka ve yapay zekanın bireysel kullanıcıya ulaşan onlarca örneğinden biri ise ChatGPT. Bir çoğunuz duymuşsunuz, hatta bir kısmınız denemiş ...

Türkiye Ekonomosi Dezenflasyonist Bir Ortama Hazırlanıyor

Dezenflasyon, enflasyonun yavaşladığı ve hatta düştüğü (Enflasyonun düşmesi mal ve hizmet fiyatlarının düşmesi anlamına gelmez. Enflasyonun düştüğü bir ortamda mal ve hizmet fiyat artış oranlarının azaldığ ...

ABD Temerrüde Düşmeye Yakın Görünüyor

Öncelikle temerrüt, bir ülkenin borçlarını geri ödeme yapma konusunda başarısız olduğu veya taahhütlerini yerine getiremediği durumu ifade eder. Bir ülkenin temerrüde düşmesi, genellikle kamu borçla ...

GSYİH Verilerimize 20 Yıllık Pencereden Bir Bakış

GSYİH yani Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ölçen bir göstergedir. Ülkenin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade eder. Bu gösterge, bir ülkenin ekonomik perf ...

Seçim Ekonomisi

Seçim ekonomisi, seçimler öncesinde politikacıların seçmenleri çekmek için sundukları ekonomik vaatler ve politikaları ifade eder. Bu tür politikalar genellikle ekonomik teşvikler, vergi indirimleri, sosyal yardımlar, ha ...

Gayrimenkul Sektörünün Ateşi Düşmüyor

Globaldeki enflasyonist ortam, ülkemizdeki yüksek enflasyon rakamları, arz-talep dengesindeki bozulma ve tüm bunların sonucu olarak karşımıza çıkan konut fiyatlarındaki rekor artışlar. Yüksek enflasyon ortamı, inşaat sek ...