Hissedilen Enflasyon ve Faiz Politikaları

Ekim 2021 açıklanan enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda artış ise yüzde 20 bandına yakın oldu. Konu ile alakalı uzmanlığı olan, olmayan herkesin hedefinde ise TUİK(Türk ...

İnşaat Firmalarının Grevi ve Kapitalist Sistemin Kendini Düzeltmesi

Grev; işçilerin, işverenlerine karşı, kabul ettirmek istedikleri şeyi yaptırabilmek adına, yasalar çerçevesinde iş bırakmasına ya da ara vermesine denir. Müteahhit firmalarının yaptığına tam man ...

Likidite ve Tuzağı

Likidite, menkul kıymet, gayrimenkul ve döviz gibi finansal ürünlerin kolayca nakde çevrilebilme durumudur. Genel olarak varlıkların paraya dönüşebilme yeteneğini likidite olarak tanımlıyo ...

Yapay Zeka ve Kapitalizm

Yapay zeka ve yakın gelecek konuları ortaya atılınca çoğu zaman insanlar iki gruba ayrılıyor: Yapay zekayı sonuna kadar destekleyenler ve tam karşısında duranlar. Kimisi buna başlangıç, kimisi de son diyor. ...

Yapışkanlık Etkisi ve İbretlik Bir Hikaye

Döviz kurlarının(Dolar ve Euro) düştüğü, Türk Lirası karşısında değer kaybettiği zamanlar oldu. Kurun yüzde yirmi gerilediği zamanlara baktığımızda ithal ürünlerin fiyatlarının ayn ...

Baskı Altında Sakin Kalmak

Duygularınızı yönetme kabiliyeti ve baskı altında sakin kalmak performansınızı direk etkiliyor. Talent Smart kuruluşunun bir milyondan fazla insan üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, en yüksek perform ...

Türkiye Ekonomisinin Kronikleşmiş Sorunları

Türkiye ekonomisinin, üzerine yüzlerce makale ve kitap yazılmış kronikleşmiş problemlerini bir kaç başlık altında toplayabiliriz; yüksek faiz ve yüksek enflasyon sorunu, işsizlik sorunu, a ...

Covid-19’un Yatırımcı Davranışlarına Etkisi

Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini 2020 yılı başından bu yana etkisi altına alan Covid-19 virüsü tüm dünya ülkelerinde başta sağlık olmak üzere ekonomik, psikolojik ve sosy ...

Ulusal Tasarrufların Ülke Ekonomisi için Önemi

Bir ekonominin yeni sermaye mallarına yatırımda bulunma ve yaşam standartlarının iyileşmesini ve kapasitesini belirleyen ana faktör tasarrutur. Ulusal tasarruf oranı bir ekonominin yeni sermaye oluşturma kapasitesin ...

Networking

Networking (çevre edinme) terimi artık dilimize iyice yerleşti. İş dünyasında ne kadar önemli olduğunu da kabul etmeyen yok. İş dünyasının her safhasında, geniş bir çevreye sahip insanlar işl ...