Genco Uysal: 'İhracat Yaptığımız Ülke Sayısını 140'a Çıkarmayı Hedefliyoruz'

7.5.2023 Elektrik Dünyası Dergisi, Röportaj, Genco Uysal, GNC Genco Elektro, İhracat Yaptığımız Ülke Sayısını 140'a Çıkarmayı Hedefliyoruz

GNC Genco Electro’nun kurucusu Genco Uysal

20 yılın verdiği tecrübe ile yerli üreticilerin dünyaya açılmasına ve küresel bir vizyon edinmesine vesile olma amacı ile kurulan ve dünyanın 6 ülkesinde bulunan ofisi ile ülkemiz elektrik ve aydınlatma malzemesi üreticilerinin ürünlerini dünyanın 140 ülkesine pazarlamayı hedefleyen GNC Genco Electro’nun kurucusu Genco Uysal ile GNC Genco Electro’yu ve verdikleri hizmetleri konuştuk.

Kısaca firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

20 yıldır 140’dan fazla ülkeye yaptığım saha ve müşteri ziyaretleri sırasında satışın temelinde bilgi ve deneyimden çok insan ilişkileri ve güvenin daha önemli bir rol oynadığını gözlemledim. Sektörümüzde bulunan pek çok kaliteli ürün ve hizmet anlayışına sahip firmalarla dünyanın 140 farklı ülkesinde yaşayan müşterileri bir araya getiren güvenilir bir aracı mecranın eksikliği bu gözlemim sonucunda ortaya çıktı. GNC Genco Electro’yu kurarak sadece yabancı dostlarımıza güvenilir bir tedarik ağı ihtisas etmeyi değil aynı zamanda yerli üreticilerimizin de dünyaya açılmasına ve küresel bir vizyon edinmesine vesile olmayı amaç edindik. Bu anlamda kurumsal sloganımızı da en güçlü olduğumuz bizi ayrıştıran değer üzerine kurduk ‘Güven Sağlıyoruz’.

Müşterilerimizle kurduğumuz sıcak temas bizi her zaman ön plana çıkardı. Her yıl yaptığım yaklaşık 90 seyahatle kimsenin gitmediği ülkelere hatta en ücra en tehlikeli noktalara bazen kaçırılma riski pahasına giderek müşterilerle güven bağı kurdum. Şimdi ise 6 ayrı ülkede şubelerimizi kurduk ve böylelikle sıcak temasımızı pekiştirmeyi planlıyoruz. Fransa şubemizle Almanya, İsviçre, Belçika ve Hollanda’ya, Kosova şubemizle Balkan bölgesine, Dubai şubemizle Orta Doğu bölgesine, Senegal şubemizle ise Afrika bölgesine hakim olmayı hedefledik.  Bu şubelerimizdeki yerleşik ekiplerimizle pazarlarda aktif satış çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Kosova ve Fransa’daki depolarımızla gelen taleplere hızlı cevap verme fırsatını yakalıyoruz.

Aynı zamanda İngiltere ve Dubai’de kurulan firmalarımızla e-ticaret alanında çalışmalarımızı Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde yoğunlaştırıyoruz.

Firmanızın ürün yelpazesinin çok geniş olduğunu biliyoruz ve ürün yelpazenize gün geçtikçe yeni ürünler eklendiğini görüyoruz. Buradan hareketle geniş ürün yelpazenizden ve bu ürünleri gamınıza eklerken neleri önemsediğinizden bahseder misiniz?

Dünyadaki tüm pazarlarda kimsenin tanımadığı kadar önemli oyuncuları tanıyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 12 bin müşteri kontağımız mevcut. Peru pazarından Afganistan pazarına Moğolistan pazarından Somali pazarına Avustralya pazarından Malezya pazarına kadar alışagelmedik tüm pazarlar da dahil olmak üzere hangi bölgede hangi ürün gider en ufak detaylarına kadar tüm pazarlara hakimiz. Ürün yelpazemizi belirlerken de 20 yıldır 140 ülkeye yaptığım saha ve müşteri ziyaretlerimden edindiğim tecrübeyle müşterilerin pazarlarda en çok talep ettiği ürün gruplarını ve Türkiye’de üretimi güçlü ve avantajlı olan fiyat-kalite dengesini çok iyi kurabilmiş sektörün lider üreticilerin ürünlerini baz alarak ürün yelpazemize ekliyoruz. Bu anlamda lider üreticilerimizle yurtdışındaki müşterilerimizin talep ettiği yeni ürünler konusunda gerekli çalışmaları yapıp ürün yelpazemizi gün geçtikçe genişletiyoruz.

Elektrik sektörünün Türkiye’de gelişiminin önü çok açık ve üreticilerin güçlü olduğu bir alan. Partner üreticilerimiz bu alanda sadece Türkiye’de değil Uzakdoğu ve Avrupa’da kurdukları üretim tesisleri ile gelen standart dışı ürünler için de kolaylıkla çözüm üretebiliyor. Böylelikle ürün yelpazemiz gittikçe gelişiyor ve zenginleşiyor.

İş ortaklarınızın üretim tesisleri ve ekibinizle ilgili neler söylemek istersiniz?

Biz 20 yılda oluşturduğumuz güven ve şeffaflık üzerine kurduğumuz güçlü iletişim ağımız ile Türkiye’deki lider üretici iş ortaklarımız arasındaki uluslararası bir köprüyüz. 20 yılda kurduğumuz güven ağını zedelememek bizim en önemli önceliğimiz. Bu anlamda işbirliği kurduğumuz lider üreticilerimizin uluslararası kalite standartlarında üretim yapıyor olmaları bizim en önemli kriterimiz.

İş ortaklarımız ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapan, Kalite Yönetim Sistemi (TS EN ISO 9001), Çevre Yönetim Sistemi (TS EN ISO 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO 45001), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (TS EN ISO/IEC 27001) belgelerine sahiptir. En yeni teknolojik ekipmanın kullanıldığı fabrika laboratuvarlarımızda, kalite kontrol faaliyetlerinin titizlikle yürütülmesi ilke edinilmiştir.

Hem iş ortaklarımızın çalışma arkadaşları hem de kendi ekibimiz alanında profesyonel, tecrübeli ve en önemlisi birbirine aile bağlarıyla bağlanmış samimi bir ekiptir. Yurtdışındaki ofislerimizde ki çalışanlarımızla beraber çok uluslu bir ekibimiz var diyebilirim.

Ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Hedef pazarlarınız neresidir?

İhracatımız şu an ağırlıklı olarak aralarında; Lübnan, Suriye, Surinam, Romanya, Fas, Lübnan, Gine, Senegal, Fransa, Belçika, Almanya, Kosova, Kuveyt, Avustralya, Rusya ve Ukrayna bulunduğu ülkelere yapılmaktadır. Hedef pazarlarımız arasında Fildişi Sahilleri,  Gana, Togo, Benin, Nijerya, Katar, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Mısır, Cezayir, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Yunanistan, Bulgaristan gibi Afrika, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri bulunuyor.

 İhracatın yanında danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Bu kapsamda müşterinize ne  gibi hizmetler sunuyorsunuz?

20 yıllık birikim ve 140 ülkeye saha ve müşteri ziyaretleri, sadece yurtdışında değil yurtiçinde de saygın üreticilerimizin takdirini kazanmamıza vesile oldu. Lider üreticilerimize danışmanlık hizmeti vererek yurtdışı satış ağını güçlendirmek, yurtdışını temsilini artırmak, ihracat operasyon alanında destek sunmak ve müşteri iletişimini optimize etmek bu kapsamda sunduğumuz çözümler arasında. İhracat alanında danışmanlık hizmeti çok geniş bir kapsama sahip. Bunu iş ortaklarımızın kendi firma iç dinamiklerini gözeterek hangi alanlarda desteğe ihtiyaçları varsa ona göre belirliyoruz. Amacımız üretim alanında zaten güçlü olan iş ortaklarımızın yurtdışı satış alanında da gücüne güç katmak.

Son zamanlarda çokça konuşulmaya başlanan e-ticaret ile ilgili çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bu konuda neler yapıyorsunuz?

E-ticaret bildiğiniz gibi son zamanlarda çok hızlı bir ivme kazandı, 2022 yılında küresel perakende ticaretin %22’sini e-ticaret oluştururken, bu oranın 5 yıl içerisinde %50 seviyesine ulaşılması bekleniyor. Biz de bu ön görüyle elektrik sektörünün ilklerinden biri olmayı hedefleyerek İngiltere ve Dubai’de kurduğumuz firmalarımızı merkeze alarak e-ihracat ağlarımızı kurduk. Uluslararası pazaryerlerinde iş ortaklarımızın ürünlerini sergileyerek sadece satışı artırmayı değil aynı zamanda yerli lider üreticilerimizin uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Firmanızın kısa ve uzun vadedeki hedefleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? 2023 yılından beklentileriniz neler?

Firmamızın kısa vadeli planları arasında kurumsal kimliğimizi kullanarak pazarlama faaliyetlerimizi yurtiçi ve yurtdışında sürdürmek, bununla beraber yurtdışı satış ağımızı güçlendirerek şu an büyük giriş fırsatları sunan Rusya, Suudi Arabistan gibi aktif sıcak ülkelere hızlı bir giriş yapmayı hedefliyoruz.

Uzun vadeli planlarımız arasında yurtdışı ofislerimizi artırmak, uluslararası fuarlarda iş ortaklarımızı temsil etmek ve ihracat yaptığımız ülke sayısını 140 ülkeye çıkarmak bulunuyor.

Bunun yanında Fransa ve Kosova’daki depolarımıza ek olarak Rusya ve Dubai’de depo açmak yer alıyor.

Sektörünüzü yakından bilen biri olarak bize sektörünüzün gelişimi ile ilgili neler Düşünüyorsunuz? Sektörünüzle ilgili ülkemizin dünya pazarındaki yeri neresi öğrenebilir miyiz?

Elektrik sektörü, Türkiye’nin kendini geliştirdiği en önemli sektörlerden biri. Kuşkusuz yurtdışında birçok ülkede Türk firmaları kendini bu alanda duyurmuş ve kalitesini kanıtlamıştır. Üreticilerimiz marka bilinci oluşturmak konusunda çok hassas davranıyorlar. Bunun da sonucunu görmeye başladılar. Birçok pazarda üreticilerimizin markalarını rahatlıkla duyuyoruz artık. Elektrik sektörü gittikçe kendini geliştiriyor ve uluslararası rakipleri ile kalite ve yeni ürün anlamında çok güzel bir rekabet ortamı oluşturdular. Nitekim küresel şartlardan ötürü hız kazanan Rusya, Ukrayna, Suudi Arabistan gibi pazarlar yakın gelecekte sektörümüzü besleyen en önemli damarlardan olacaktır.